World Library  

Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

De Biezenstekker

By Buysse, Cyriel

Click here to view

Book Id: WPLBN0000702428
Format Type: PDF eBook
File Size: 228.34 KB.
Reproduction Date: 2005

Title: De Biezenstekker  
Author: Buysse, Cyriel
Volume:
Language: Dutch
Subject: Literature, Literature & thought, Writing.
Collections: eBook.nl Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Nederlandse eBooks

Citation

APA MLA Chicago

Buysse, C. (n.d.). De Biezenstekker. Retrieved from http://www.gejl.info/


Description
Nederlandse (Dutch) literature.

Excerpt
Als Cloet dien zaterdag namiddag om vier ure juist, de zware hekkens van het Gentsch gevang zag opengaan en eensklaps, na een tiental schreden, weˆr in vrijheid was; trok hij haastig, door het daglicht verblind en reeds aan eenzaamheid en duisternis gewend, de breede kassei dwars over en verdiepte zich in de kronkelende hovingen, die daar, aan de overzijde van het stadsgevang, de gansche lengte der eenzame, regelrechte laan begrenzen. Het was een groote, kloeke kerel van rond de vijf en veertig, met grijzende knevel en haren, met forsig afgeteekende wezenstrekken, met stijven, onheilspellenden oogopslag. Vier maanden was hij daar opgesloten geweest. Eene messteek, in een gevecht aan eenen makker toegebracht, had de vervolging der Wet op hem getrokken. Een oogenblik had hij gehoopt op vrijspraak, maar een gebuur - Rosse Tjeef had bezwarend tegen hem getuigd - en hij was eindelijk veroordeeld geworden. Dat was nu ook de vierde maal dat hij in het gevang had gezeten, telkens voor vechten.

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Journals, Database of Academic Research Journals are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.